Sametingsvalget 2021

Valgforskning på Sametingsvalget 2021.

Om prosjektet

Dette valgforskningsprosjektet på Sametingsvalget 2021 ledes av Institutt for samfunnsforskning, i samarbeid med OsloMet, UiT, UiB og Sámi allaskuvla.

Prosjektet skal munne ut i en antologi som publiseres før neste sametingsvalg, samt artikler, seminaravholdelse, konferansedeltakelse. 

Prosjektet har tre hoveddeler:

Tre andre tema søkes belyst komparativt på tvers av landegrenser: