Sammen om vannet

NIBR skal følge opp den omfattende studien som ble gjennomført i forskningsprosjektet Wapabat (finansiert av NFR) og oppfølgingsstudien (finansiert av Miljødirektoratet i 2015).

Om prosjektet

Prosjektet er en oppfølging av den omfattende studien som ble gjennomført i forskningsprosjektet Wapabat (finansiert av NFR) og oppfølgingsstudien (finansiert av Miljødirektoratet i 2015). I disse to studiene utførte instituttet kartlegging av planarbeidet gjennom surveyer til alle deltakerne i de regionale vannregionutvalgene. Dette oppfølgingsprosjektet skal gjennomføre de samme spørreundersøkelsene høsten 2019. Dette er undersøkelser som sendes deltakerne i alle landets vannregionutvalg, alle koordinatorer og alle regionale referansegrupper. Undersøkelsen skal presenteres som enkle frekvensfordelinger. 

Laster inn ...