English version

Shades of Grey: Aldersnormer, klasse og kjønn i pensjonsreformenes tid

Hvordan tilpasser og handler arbeidstakere og arbeidsgivere under de nye betingelsene i pensjonsreformen?

Vi ønsker å se på hvordan arbeidstakere og bedriftene de jobber i, tilpasser seg og agerer under de nye betingelsene som kom med pensjonsreformen i 2011. Vi antar at tilpasningene varierer med både kjønn og utdanningsnivå, og vil prøve å fange opp slike variasjoner i analysene.

Blant annet skal vi analyse data fra NorLAG-studien. Tre problemstillinger er sentrale:

Les mer om prosjektet hos Institutt for samfunnsforskning.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Institutt for samfunnsforskning
  • University of Lausanne
  • University of Kent
  • Senter for seniorpolitikk