The governance of climate services

Forskningsrådsprosjektet The governance of climate services: Improving Knowledge Networks for Resilient and Socially Just Societies ble gjennomført i perioden 2014-2018.

Om prosjektet

GovClim er et tverrfaglig forskningsprosjekt som analyserer forholdene for effektiv styring av klimatjenester i utviklingsland. Empirisk ligger prosjektet i monsunbeltet i India (Maharashtra). Fokus for studien er på koordinerings- og kunnskapsoverføringsspørsmål i klimatjenester og relaterte klimakunnskapsnettverk som er bekymret for jordbruks- og vannressurssektorene og landlige levebrød.

Prosjektet har studert indiske klimatjenestesystemer, både offentlige og private systemer, og sammenlignet forskjellige systemer og utfall for ulike typer bønder og brukergrupper (leverandør-brukergrensesnitt). Prosjektet har vektlagt viktige aspekter av hvordan India operasjonaliserer sin klimatilpasningspolitikk. Indias offentlige klimatjenestesystem er ganske godt etablert og har vært i drift i mange år. Maharashtra er en pioner innen testing av innovative løsninger (inkludert systemer med åpen tilgang). Interessante erfaringer med forskning og politikk kan trekkes for andre land fra dette systemet. Analysen vil bidra til å overvinne noen av hindringene som er identifisert i tidligere klimaforskning relatert til ulike koblinger i kunnskap, handling og politikk blant offentlige, private og sivile samfunnsaktører involvert i tilbud og bruk av klimatjenester.

Prosjektet har vært et felles samarbeid mellom Energy and Resources Institute (TERI), NIBR, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Dette prosjektet er bygget på den felles forskningen om klimatilpasning i delstaten Maharashtra som NIBR, NIVA og TERI har utført tidligere.