Evaluering og følgeforskning av tiltak mot ungdomskriminalitet i Oslo kommune

Forskningsprosjektet skal gi kunnskap om tiltak for forebygging av ungdomskriminalitet i Oslo kommune.

Forskningen skal bidra til kunnskap om hvordan og i hvilken grad de ulike tiltakene som iverksettes rundt barn og unge i to bydeler i Oslo bidrar til å forebygge og redusere kriminalitet.

Vi er særlig opptatt av om tiltakene styrker den enkelte ungdom og familie og om de bidrar til et bedre ungdomsmiljø i bydelen. Undersøkelsen legger vekt på hvordan barna og de unge selv opplever tiltaket, og deres vurderinger av om det har hjulpet dem og om hjelpen oppleves trygg og nyttig.

Forskningsoppdraget gjennomføres av forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjon av to personer gjør en deal (bilde: colourbox.com)
Forebygging av ungdomskriminaliteten i Oslo – hva virker?

Ungdomskriminaliteten i Oslo har lenge vært en bekymring både for politikere, byråkrater og borgere. Vi spør: Er det mulig å forebygge ungdomskriminalitet, og i så fall, hvilke tiltak virker?