Tverrsektorielt samarbeid i kommunene innen aldersvennlige samfunn

Tverrsektorielt samarbeid i kommunene og samordning av statlige policyer, mål og virkemidler, innen innsatsområdene aldersvennlige samfunn og gå- og aktivitetsfremmende nærmiljø

Dette prosjektet undersøker samarbeid og samordning av offentlige innsatser for aldersvennlige samfunn og gå- og aktivitetsfremmende nærmiljø. Prosjektet har to deler:

Del 1) undersøker hvordan norske kommuneorganisasjoner kan utvikle forpliktende tverrsektorielt samarbeid om innsats for aldersvennlige samfunn og gå- og aktivitetsfremmende nærmiljø

Del 2) undersøker hvordan statlige aktører samordner aktivitetspolitikk på tvers av politikkområder. Prosjektets metodiske grunnlag er kommunecaseanalyse, plandokumentanalyse, litteraturgjennomganger, policy-dokumentanalyse og ekspertintervjuer på statlig nivå.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...