English version

U-YouPa – Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces

U-YouPa undersøker hvordan unge mennesker i forskjellige europeiske land deltar i ulike digitale medierom. Et sentralt mål er å forstå sammenhengen mellom kulturelle og teknologiske forutsetninger for å styrke ungdoms deltakelse i digitale medierom.

Prosjektet vil involvere unge mennesker med ulik sosiokulturell bakgrunn i forskjellige faser av forskningen, i roller som medforskere og medprodusenter. Forskningsdesignet vil bidra til kunnskap om hvordan teknologi inngår i daglige aktiviteter til unge mennesker. Det vil også gi oss kunnskap om etikk og hva som fremmer interkulturell dialog i digitale medier.

Sentrale forskningsspørsmål er:

Nyheter og oppdateringer om prosjektet finner du på bloggsiden (uni.oslomet.no).

Prosjektleder

Laster inn ...
  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • Malmö universitet, Sverige
    • FH Joanneum University of Applied Science, Østerrike
    • University of Music and Performing Arts, Graz, Østerrike