English version

Ung i Norge

Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder.

Siste datainnsamling ble gjennomført høsten 2020 og våren 2021.

Målet med studien er å gi et dekkende bilde av sosiale og psykologiske sider ved det å vokse opp i Norge. Blant annet stiller vi spørsmål som: Hvordan er det å vokse opp i Norge? Hva påvirker vår livsstil og psykisk helse? Hva slags utdanning og yrke velger vi? Hvem kommer på kant med loven? Hvordan er samlivet og familielivet vårt? Hvilke kjønnsforskjeller finnes?

Studien er unik på grunn av det store antallet deltagere, den høye svarprosenten og den lange oppfølgingstiden.

Ung i Norge baserer seg på selvrapporteringsundersøkelser der deltagerne har besvart et omfattende spørreskjema med spørsmål om ulike sider ved livene deres. Første runde var i 1992. Da deltok hele 12.000 elever fra 67 ungdomsskoler og videregående skoler rundt om i landet.

Spørreskjemaet handlet om personlig utvikling, nettverk, fritid, forhold til foreldre, holdninger, psykisk helse, utdanning, arbeid og skole. De samme deltagerne svarte på et nytt spørreskjema i 1994. Deretter fulgte vi opp en del av ungdommene i 1999 og i 2005.

I 2005 spurte vi dem også om å bruke informasjon fra ulike registre om blant annet utdanning, yrkeskarriere og ulike helseforhold. Siste datainnsamling, studiens femte, var høsten 2020 og våren 2021. Deltagerne var da 41-47 år gamle 86% av de inviterte deltok. 

Hør forskerne fortelle mer om undersøkelsen i podkasten Viten og snakkis (vitenogsnakkis.no).

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...

Aktuelt fra prosjektet

En mann sitter på en huske med ryggen mot kameraet og ser på solnedgangen.
Forskere har fulgt 40-åringer siden de var i tenårene: Hvem faller utenfor?

NOVA-forskere har fulgt de samme personene i over 28 år. Nå vil de undersøke hvorfor noen havner utenfor samfunnet som voksne.