Utredningsoppdrag om leiegårdsloven

Prosjektet skal belyse hvordan leiegårdsloven virker som boligsosialt virkemiddel og hva som eventuelt kan gjøres for at den skal bli mer effektiv som virkemiddel.

Om prosjektet

Leiegårdsloven gir kommunene forkjøpsrett ved overdragelse av leiegårder. Prosjektet skal innhente tall og statistikk over leiegårder og antall meldte og gjennomførte forkjøpssaker. Ulike sider av forkjøpsrettsprosessen skal belyses, spesielt med fokus på beboerne og kommuner. Dette gjelder både overdragelser der det har blitt utøvd forkjøpsrett og overdragelser der forkjøpsretten ikke er brukt.  

Utredningen er avgrenset til å gjelde Oslo, Bergen og Trondheim. Vi skal bruke statistikk fra Matrikkelen og SSB for å belyse hvor mange leiegårder som finnes. Undersøkelsen av forkjøpsrettsprosessen skal bygge på data fra intervjuer i kommunene og en survey til beboere. I tillegg skal vi gjennomføre intervjuer i eiendomsbransjen.  

Funnene skal analyseres og presenteres i en NIBR-rapport.  

Kunnskapen prosjektet frambringer er relevant for å forstå hvordan leiegårdsloven virker som boligsosialt virkemiddel og hva som eventuelt kan gjøres for at den skal bli mer effektiv som virkemiddel.