English version

Komplementære veier inn i samfunnet for voksne flyktninger: yrkestrening, opplæring, ferdigheter og kvalifikasjoner (REF-VET)

Hvordan kan man best utnytte ferdighetene som asylsøkere og flyktninger har, til beste for dem selv så vel som for mottakerland og lokalsamfunn?

På globalt og europeisk nivå har spørsmål om tilgang til internasjonal beskyttelse og fordeling av asylsøkere og flyktninger på flere stater blitt diskutert. Et fremtredende spørsmål er her hvordan man best utnytter ferdighetene som asylsøkere og flyktninger har, til beste for dem selv så vel som for mottakerland og lokalsamfunn. Spørsmål om matching av flyktninger med mottakersamfunnenes behov og opplæringsmuligheter står nå stadig høyere på EUs politiske dagsorden.

Hovedmålsettingen for REF-VET er å styrke kunnskapsgrunnlaget for politikk og beslutningsprosesser i Europa når det gjelder utforming og implementering av komplementære mekanismer for opptak av voksne flyktninger fra et første vertsland (både EU og ikke-EU) til et europeisk land gjennom bruk av yrkestrening, opplæring, ferdigheter og kvalifikasjoner. Studien vil identifisere slike mekanismer, og avklare betingelser som grunnlag utvikling av politikk og tiltak.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...
    • Samarbeidspartnere

      International Centre for Migration Policy Development together with FIERI (International and European Forum on Migration Research) and subcontracted external national experts.