English version

Virtual Presence: En undersøkelse av samspill mellom ensomhet, teknologi og kultur

Forskningsprosjektet gir en kulturell analyse av ensomhet. Det fokuserer hvordan ensomhet forstås i tilknytning til digital kommunikasjonsteknologi, som sies å være både årsak til og løsning på ensomhetsproblemet.

  • Medlemmer

    Laster inn ...

Se engelsk versjon for fullstendig beskrivelse av prosjektet.