English version
Alexander Fossen Lange

Alexander Fossen Lange

Kort om

Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2020). Interessert i politisk og økonomisk historie, oljevirksomhet, fagforeninger og teknologihistorie. Skriver avhandling om norske ingeniørers rolle i oppbygningen av oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Forskningsprosjekter