English version
Astrid Limandvik

Astrid Limandvik

Kort om

Jeg er ansvarlig for administrasjon og akkvisisjon ved senteret School of Management.

Administrative arbeidsområder

Etter- og videreutdanning (EVU)   Kontrakter   Oppdragsvirksomhet