English version
Anne Marit Ringvold

Anne Marit Ringvold

Kort om

Jeg er seniorrådgiver på seksjon innkjøp og planlegger og gjennomfører anskaffelser med verdi over 500 000 NOK ekskl. mva. Jeg støtter også linjen med innkjøpsfaglig rådgivning, veiledning og kvalitetssikring. 

Anskaffelsene jeg gjennomfører er innenfor alle kategorier der OsloMet har behov for en ny avtale. Jeg jobber også mye med bærekraftspørsmål i anskaffelser.

Administrative arbeidsområder

Innkjøper   Regelverk   Rammeavtaler   Kontrakter   Anbudskonkurranser   Innkjøp