English version
Anne Elisabeth Juul Persbråten

Anne Elisabeth Juul Persbråten

Kort om

Mine hovedansvarsområder er:
Bachelor i barnevern hel- og deltid
administrasjon av studiesaker og oppfølging av studenter
programplaner
praksisarbeid
sekretær for saker vedrørende skikkethetsvurdering
vurdering av realkompetanse
innpassings- og overflyttingsopptak
Jeg arbeider i team sosialfag men Marcin Klusak ( https://www.hioa.no/For-tilsatte/tilsatt/markl ) og Kine A. Bylterud
( https://www.hioa.no/For-tilsatte/tilsatt/kineab )