English version
Anne Thorsen

Anne Thorsen

Kort om

Jeg administrerer forskerutdanningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap, og er sekretær for doktorgradsutvalg på fakultetet. Jeg er Cristin anvarlig på SAM. Jeg publiserer for ph.d.-programmet på våre nettsider.

Administrative arbeidsområder

Forskerutdanning   Avhandlinger   Disputas   Opptak   Rapportering   Nettpublisering   Cristin