English version
Ann Karin Flønes

Ann Karin Flønes

Kort om

Mine hovedansvarsområder er:
studieadministrativt ansvarlig for masterstudiet i bibliotek- og informasjonsfag.

-Programplaner for institutt ABI
-Rapportering av utdanningskvalitet for institutt ABI
-Saksbehandling av søknader om innpass/godskriving av studier for institutt ABI
-Saksbehandling av mistanke om fusk

Jeg jobber i team ABI sammen med Anniken Bakke og Ann Charlotte Andersen.