English version
Asta Øvsthus Kristiansen

Asta Øvsthus Kristiansen

Kort om

Fungerende Kontorsjef for kontor for lederstøtte ved fakultet for teknologi, kunst og design. Kontoret skal bidra til en koordinert og profesjonell støttetjeneste for fakultet- og instituttledelse ved å sikre gjennomføringskraft, merverdi og avlastning. Kontor for lederstøtte ble opprettet 1. januar 2021 og er organisert i fakultetsdirektørens stab.

Administrative arbeidsområder

Internkommunikasjon   Virksomhetsstyring   Analyse   Studentrekruttering   Prosjektledelse   Arrangementer   Samfunnskontakt