English version
Audun Westad

Audun Westad

Kort om

Seniorrådgiver for direktør for organisasjon og infrastruktur.

Administrative arbeidsområder

Virksomhetsstyring   Høringsuttalelser   Beredskap   Organisasjonsutvikling