English version
Baki Vurucu

Baki Vurucu

Kort om

Økonomirådgiver som har ansvar for enhetene - Fakultetsledelsen (15000) - Institutt for sosialfag (155*) - Handelshøyskolen ved OsloMet (HHS)(156*)