English version
Birgitte Glestad

Birgitte Glestad

Kort om

Faglig bakgrunn: Sosialantropolog fra NTNU

Ansvarsområde:
Lokalt opptak til tolkeutdanning, sommerskole, Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), master, videreutdanninger og sommerskole.
I tillegg jobber jeg med det nasjonale opptaket (via Samordna opptak)

Administrative arbeidsområder

Opptak