English version
Christian Haug

Christian Haug

Kort om

Seniorrådgiver ved Seksjon for digitalisering av utdanning i Avdeling for utdanning. Systemadministator for Canvas, Panopto og CES. Utvikling av systemdokumentasjon. Sertifisert kommunikolog (se communicology.com for nærmere info).

Administrative arbeidsområder

Canvas   Digitalisering   Brukerstøtte   Systemadministrasjon   Digital rådgiving   Internkommunikasjon