English version
Christine Høgeid

Christine Høgeid

Kort om

Tilknyttet studieprogrammene bachelor i økonomi og administrasjon og årsstudiet i kulturledelse på Handelshøyskolen ved OsloMet (HHS), Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).

Jobber med:
- generell veiledning og oppfølging av studenter
- administrasjon av studiesaker
- eksamensplanlegging
- privatistopptak
- enkeltemneopptak
- fritak, innpassing og godskriving av utdanning
- klage og begrunnelse vedr. karakter på eksamen
- saksbehandling av mistanke om fusk
- saksbehandling av klage på formell feil ved eksamen
- studiestart
- rapportering av utdanningskvalitet

Er representant i utdanningsutvalget ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Jobber i team med Elin Kristin Hansen, Anya Krest og Eirin Marthinsen Olseng.

Administrative arbeidsområder

Studieveiledning   Studentinformasjon   Studiekvalitet   Opptak   Eksamen   Vitnemål   Regelverk