English version
Christian Ramstad

Christian Ramstad

Administrative arbeidsområder

Informasjonssikkerhet   Risiko og sårbarhetsanalyse   Risikovurdering   IT-støtte til utdanning