English version
Eivind Lohndal

Eivind Lohndal

Kort om

Jeg har to arbeidsområder på fakultetet for Teknologi, kunst og design. 

Som lederstøtte ved instituttet for bygg og energiteknikk, arbeider jeg i hovedsak med: 

I min andre rolle jobber jeg som prosjektkoordinator for GrønnMet på instituttet for maskin, elektronikk og kjemi. Her jobber jeg med: