English version
Eivind Oldertrøen Solli

Eivind Oldertrøen Solli

Kort om

Prosjektcontroller for den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Herunder eksternt finansierte prosjekter som NFR, EU og andre. 

Arbeidsområder
- Prosjektøkonomi (søknader, budsjetter, rapportering, økonomisk oppfølgning og rådgivning)
- Koordinering og videreutvikling av prosjektøkonomien ved fakultetet (oppfølgning, rutiner, regelverk)
​​​​​​​- Økonomistyring (analyser, beslutningsgrunnlag)