English version
Eivind Greni

Eivind Greni

Kort om

Seniorrådgiver/prosjektkontroller i AFIs administrasjon

Mastergrad i statsvitenskap fra UIO fullført i 2006.

Yrkeserfaring:
Institutt for kreftforskning (OUS): økonomi- og HR rådgiver 2017 - 2019
Oslo byfogdembete: økonomirådgiver 2011 - 2017
Oslo byfogdembete: førstekonsulent 2006 - 2011

Administrative arbeidsområder

Økonomi rapportering   Økonomistyring   Økonomi analyser