English version
Ellen Stokke

Ellen Stokke

Kort om

Underviser i faget Teknologiledelse. Hovedansvar for økonomiemnene på faget. Faglig bakgrunn innenfor økonomi, ledelse, innovasjon og kommunikasjon. Lang erfaring fra arbeidslivet både i privat og offentlig sektor. Arbeidserfaringen er innenfor økonomi ledelse og innovasjon. Brenner for at undervisningen kombinerer fagstoffer og viser relevans for arbeidslivet, samtidig som studentenes stemme skal bli hørt. De siste semestrene har jeg jobbet med flipped classrom metoden og har gode erfaringer med det. I tillegg til undervisning jobber jeg med utvikling av faget, veiledning av studenter, utarbeidelse av eksamen og sensurering. Mine andre interesser er livslang læring, kontakt med arbeidslivet og karriereutvikling.