English version
Elisabeth Schjønsby

Elisabeth Schjønsby

Kort om

Arbeidsoppgaver:

- Studierådgiver og administrativ internasjonal koordinator for EST
- Studie- og studentveiledning og saksbehandling studentsaker for
faglærerutdanning DKH, master fagdidaktikk, PPU og
videreutdanninger
- Veiledning, informasjon og oppfølging av utveksling for studenter og
ansatte
- Inngåelse og vedlikehold av utvekslingsavtaler

Administrative arbeidsområder

Studieveiledning   Studentinformasjon   Utveksling   Karriereveiledning