English version
Eva Marie Ballo

Eva Marie Ballo

Kort om

Jeg er studie- og karriereveileder og kursholder i HiOA Karriere. Jeg jobber også i Tilretteleggingstjenesten, en veiledningstjeneste for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Jeg har ansvar for Tilretteleggingsforum som jobber med å samkjøre praksis og sikre en profesjonell veiledning av studenter med særskilte behov.

Har jobbet med et allsidig spekter av studieadministrasjon siden 1999, har hovedfag i sosiologi (1994). Er i gang med en videretudanning i veiledning og coaching.

Administrative arbeidsområder

Studieveiledning   Karriereveiledning   Tilrettelegging   Arrangementer   Kurs