English version
Eva Skals Johnskareng

Eva Skals Johnskareng

Kort om

Jobber med kompetanseutvikling innen yrkesfagfeltet og støtter faglig ansatte og ledere i anbudsarbeid, kontrakter, budsjett, økonomistyring, prosjektplaner, rapportering, seminar og kontakt med oppdragsgivere på eksternt finansierte prosjekter. Jeg jobber tett mot instituttets studieledere med porteføljeforvaltning, nye utlysnigner, strategi og prognoser. Jeg har også ansvaret for nettsider, rekruttering og markedsføring i samarbeid med OsloMets kommunikasjonsrådgivere.

Prosjektporteføje:

Administrative arbeidsområder

Studieveiledning   Arbeidslivskontakt   Økonomi rapportering   Rapportering   Finansiering   Alumni   Arrangementer   Studentrekruttering   Studentinformasjon   Sosiale medier   Kompetanseutvikling   Markedsføring   Nettpublisering   Prosjektledelse   Økonomistyring   Kontrakter   Anbudskonkurranser   Etter- og videreutdanning (EVU)   Kurs   Konferanser   Oppdragsvirksomhet