English version
Ewelyn Jordal

Ewelyn Jordal

Kort om

Mastergrad i forvaltningsinformatikk, UiO
Kommunikasjon i digitale medier, HiO
Cand. mag. statsvitenskap, UiB

Administrative arbeidsområder

Informasjonssikkerhet   Utredning   Beredskap