English version
Gunn-Sølvi Arveschoug

Gunn-Sølvi Arveschoug

Kort om

Leder av seksjon innkjøp med syv medarbeidere. Faglig ansvar for den delen av Innkjøpsområdet som er sentralisert. Herunder planlegging og gjennomføring av anbud/tilbudsprosesser med verdi over 500k, samt å tilrettelegge for oppfølging av rammeavtaler og kontrakter. I tillegg jobber vi med metodeverk, rådgivning, veiledning, kvalitetsikring, verktøy og strategi på fagområdet. Seksjonsleder rapporterer til Økonomidirektør. 

For å komme i kontakt med medarbeidere hos seksjon innkjøp - henvend deg til: innkjop@oslomet.no og din henvendelse vil bli fulgt opp på best mulig måte.

Administrative arbeidsområder

Økonomi rapportering   Økonomistyring   Anbudskonkurranser   Regelverk   Rammeavtaler   Kontrakter   Innkjøper   Innkjøp