English version
Håkon Solberg

Håkon Solberg

Kort om

Leder av Utdanningsavdelingen som består av 5 seksjoner. Sekretær for det sentrale Utdanningsutvalget på OsloMet. Leder av Studieadministrativ ledergruppe (SAL) med studieadministrative ledere fra alle fakultet.