English version
Hans Ole Hansen

Hans Ole Hansen

Kort om

Seksjonssjef for Tjenesteproduksjon (TPR) i avdeling IT.

Seksjonen har blant annet ansvar for infrastruktur, applikasjonsstøtte, avtale- og lisensforaltning og økonomi/rapportering.

Seksjonen består av to grupper, hhv eInfra (infrastruktur) og eApp (applikasjonsstyring), samt avtale- og lisensforvalter og økonomi/rapportering

Seksjonen består av 21 ansatte