English version
Heidi Sofiedahl

Heidi Sofiedahl

Kort om

Jobber med eksternfinansierte etter- og videreutdanninger, tilskuddsordningene for videregående skole (studiespesialisering og yrkesfag) og voksenopplæringen, Kompetanseløftet for spesialpedagogiikk og inkluderende praksis,  FoU-prosjekter, anbudsarbeid og utvikling av nye EVU-tilbud. 

Administrative arbeidsområder

Studentinformasjon   Strategi   Rapportering   Prosjektledelse   Oppdragsvirksomhet   Markedsføring   Kompetanseutvikling   Konferanser   Kurs   Etter- og videreutdanning (EVU)   Anbudskonkurranser   Public 360