English version
Ib Kristian Bay Hillestad

Ib Kristian Bay Hillestad

Administrative arbeidsområder

Økonomi rapportering   Langtidsbudsjett   Økonomistyring   Virksomhetsstyring   Økonomi analyser   Økonomiplan