English version
Ingrid Eitzen

Ingrid Eitzen

Kort om

Fysioterapeut/ph.d. med bred kompetanse som forsker, prosjektleder og formidler innen helse- og idrettsdomenet. Ledererfaring med ansvar for personal, økonomi og strategi. Brenner for å gjøre forskningsbasert kunnskap forståelig, tilgjengelig og anvendelig i praksis. De senere årene  primært arbeidsområde innen forskningsledelse samt FoU på sensorteknologi og innovasjon i helsetjenestene.

Jeg har en variert bakgrunn: Klinisk erfaring som fysioterapeut innen ortopedi, idrettsmedisin og rehabilitering, som forsker fra Oslo Universitetssykehus og fra instituttsektor i SINTEF, og som redaktør for tidsskrift og vitenskapelige bøker hos Cappelen Damm Akademisk forlag. Jeg har en master i bevegelsesvitenskap fra Idrettsvitenskapelig institutt ved NTNU, ph.d. i idrettsmedisin fra Det Medisinske Fakultet ved UiO samt videreutdanning innen veiledningspedagogikk og medisinsk etikk.