English version
Ingrid-Elisabeth Ringstad

Ingrid-Elisabeth Ringstad

Kort om

Jeg jobber som organisasjonsrådgiver for Studentparlamentet på OsloMet. Mine arbeidsoppgaver inkluderer blant annet personaloppfølging av Studentparlamentets arbeidsutvalg, politisk og organisatorisk rådgivning, sakspapirforberedelser, informasjonsarbeid, referentarbeid og arrangering av seminarer for Studentparlamentet. 

Administrative arbeidsområder

Studentinformasjon   Læringsmiljø