English version
Ingrid Stensland

Ingrid Stensland

Kort om

Jeg jobber med digitalisering, tjenesteutvikling og internkommunikasjon. Inngår i prosesser og prosjekter på tvers av universitetet og rådgir ledelsen i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon. Har mer enn 20 års erfaring fra sektoren som seniorrådgiver innenfor kommunikasjonsrådgiving og digital kommunikasjon. Jeg har i vært nettredaktør i ni år på OsloMet.

Administrative arbeidsområder

Internkommunikasjon   Digitalisering   Nettstrategi   Digital rådgiving   Strategisk kommunikasjon   Nettpublisering   Prosjektledelse