English version
Ingrid Stensland

Ingrid Stensland

Kort om

Jeg jobber med digitalisering, tjenesteutvikling og prosess-/prosjektledelse i Avd. IKT. Har mer enn 20 års erfaring fra sektoren som seniorrådgiver i kommunikasjonsrådgiving, digital kommunikasjon, prosjekt- og prosess/endringsledelse fra UiO og OsloMet. 

Administrative arbeidsområder

Internkommunikasjon   Digitalisering   Nettstrategi   Digital rådgiving   Strategisk kommunikasjon   Nettpublisering   Prosjektledelse