English version
Ingrid Stensland

Ingrid Stensland

Kort om

Jeg jobber med kommunikasjon, tjenestedesign og -utvikling i digitaliseringsprosjekter ved OsloMet, eksempelvis IAM og UH Sak. Er sertifisert i Prosci endringsledelse.

Er også del av IAM-forvaltningsteam ledet av HR som tjenesteeier. I tillegg inngår jeg i virksomhetsteamet i Avd. SK. 

Jeg har arbeidet som nettredaktør for OsloMet i ni år, og har vikariert i Avd. IKT som prosess- og prosjektleder i to og et halvt år. 

Har jobbet sektoren med kommunikasjon siden 1999, først ved UiO og så ved HiOA/OsloMet.