English version
I Wayan Heka Arcana Putra

I Wayan Heka Arcana Putra

Kort om

Heka har en mastergrad i utdanningsvitenskap med spesialisering i læring, kommunikasjon og teknologi fra Göteborgs universitet. Hans forskningsinteresser er knyttet til læreres profesjonelle utvikling og læring, medie- og informasjonskompetanse, samt undervisning og læring i den digitale tidsalderen. Doktorgradsprosjektet hans utforsker læreres yrkeskunnskap og pedagogiske tilnærminger som kreves for å gjøre elevene i stand til å opptre som ansvarlige, kompetente og effektive demokratiske borgere i en verden som oversvømmes av samfunnsvitenskapelig feilinformasjon og desinformasjon. Doktorgradsprosjektet er en del av forskningsprosjektet SciLMi: Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age, et Teacher Academy-prosjekt finansiert av EUs Erasmus+-program.