English version
Jimmy De Lara Andersen

Jimmy De Lara Andersen

Kort om

Jeg har vært ansatt som seniorkonsulent ved NOVA siden januar 2015.

Mine primære oppgaver er: timelønnskontrakter, innkjøp, reiseregninger, utgiftsrefusjoner samt kontordrift. I tillegg er jeg avtaleforvalter for catering på OsloMet.