English version
Jorid Bakken Steigum

Jorid Bakken Steigum

Kort om

Jorid Bakken Steigum er utdannet lektor i drama og teater og jobber primært med praksis på lærerutdanningene ved Institutt for estetiske fag, med særlig ansvar for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Hun har tidligere jobbet på programfag drama på videregående skole og som tiltaksleder i Rosa kompetanse skole (Foreningen FRI), der hun også har sittet i tiltakets referansegruppe de siste ti årene. Hun har mange års erfaring i arbeid med psykisk helse i skolen som spesialrådgiver i Vestre Viken helseforetak. Der har hun drevet kompetanseheving av lærere, helsearbeidere og studenter i temaer knyttet til psykisk helse og livsmestring i den nye læreplanen.

Steigum har en særlig faglig interesse for mangfolds- og minoritetstemaer, og har utarbeidet undervisningsressurser for Norsk digital læringsarena (ndla.no) knyttet til psykisk helse og minoritetsstress. Hennes forskning omhandler dramalæreren som regikunstner i det pedagogiske rommet (mastergrad fra NTNU) samt psykisk helse i estetiske fag, da særlig knyttet til dramarommet i videregående skole. I 2023 fullførte hun forskningsprosjektet «Dramarommet og psykisk helse» som har resultert i tre vitenskapelige publikasjoner, den siste i en antologi om livsmestring gjennom musikk, kunst og kultur i utdanning (2024).

Administrative arbeidsområder

Praksisadministrasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Steigum, Jorid Bakken ; Bruun, Ellen Foyn (2024). Større enn meg selv - livslæring i dramarommet med overføringsverdi til andre klasserom. Heide, Anne Lise; Batt-Rawden, Kari Bjerke; Stranden, Marit; Angelo, Elin (Red.). Health and Life Skills Through Music, Arts and Culture in Education . s. 51-70. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig