English version
Katja Muth

Katja Muth

Kort om

Rådgiving innenfor økonomi for institutt for produktdesign og institutt Makerspace, inkludert budsjett og budsjettoppfølging. Prosjektøkonom for interne strategimidler ( TKD's administrasjon og ledelse ) og andre interne prosjekter ( Produktdesign og  Makerspace).  Regnskap for Blaker Stiftelsen og Legat for studiestipend til videreutdanning.

Administrative arbeidsområder

Økonomistyring   Regnskap   Økonomi rapportering   Controlling