English version
Knut Sverre Bjørndalen Røang

Knut Sverre Bjørndalen Røang

Kort om

Leder av økonomiseksjonen på fakultetet. Jobber i stor grad med virksomhetsstyring (budsjett, måltavler, økonomistyring) og prosjekter.

Administrative arbeidsområder

Langtidsbudsjett   Virksomhetsstyring   Økonomistyring   Økonomi rapportering