English version
Kristin Skolleborg Berke

Kristin Skolleborg Berke

Kort om

Karrierekoordinator på Fakultet for helsefag (HF) representerer HF inn i ressursnettverket til HiOA Karriere som har som mål å utvikle en brukerorientert karriereveiledningstjeneste for studentene på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Dette er en tjeneste som inkluderer karrierettete aktiviteter som veiledning, kurs og ulike arrangementer som sammen med fagutdannelsen skal bidra til å utvikle studentenes karrierekompetanse.

Administrative arbeidsområder

Karriereveiledning   Studieveiledning   Arrangementer   Alumni   Karriereutvikling   Studentrekruttering