English version
Kyrre Matias Goksøyr

Kyrre Matias Goksøyr

Kort om

Eg jobbar med saker knytt til kvalitetssystemet - særleg med etablering av nye utdanningar, datagrunnlag til kvalitetsrapport og utforming av kvalitetsrapport. Mellom anna bidrar eg i utforming av statistikk og presentasjonar av resultat frå student- og kandidatundersøkingane OsloMet gjennomfører, og Studiebarometeret. Eg lagar også datapakkar med tal frå desse undersøkingane til bruk i fakulteta sitt kvalitetsarbeid.

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling samarbeider tett med Seksjon for digitalisering av utdanning om emneevalueringsverktøyet CES, og eg er prosjektleiar for det arbeidet.