English version
Kyrre Matias Goksøyr

Kyrre Matias Goksøyr

Kort om

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling har systemansvar for OsloMets kvalitetssystem for utdanning, koordinerer institusjonelle prosessar knytt til kvalitetsarbeid og regelverk for utdanning, og har ansvar for utvikling, vedlikehald og tolking av regelverk innan utdanningsfeltet. Seksjonen førebur mange saker for Utdanningsutvalet og Universitetsstyret, til dømes knytt til etablering av nye utdanningar, utarbeiding av analysar/datagrunnlag og kvalitetsrapport. Seksjonen har ansvar for skikkasaker og sekretærfunksjon for nemnd for studentsaker.

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Rapportering   Prosjektledelse   Nettpublisering   Læringsmiljø   Regelverk   Statistikk