English version
Lisa Roth

Lisa Roth

Kort om

Master i utviklingsstudier fra NMBU, Ås. Bachelor i utviklingsstudier fra HIOA. Sosialantropologi og religion fra Universitetet i Bergen. Spansk fra Universidad de Costa Rica. Masteroppgave om sosiale bevegelser i Mexico. 

Tospråktesten. Kontor 4/studieadministrasjonen LUI (Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier). Kontor 4 administrerer Autorisasjonsprøven, Tospråktesten og TAO (kurs i tolkens ansvarsområde).