English version
Marte Neverdal

Marte Neverdal

Kort om

Jeg jobber med opptak til studier via Samordna opptak, masteropptak og forkurs til ingeniørutdanning.

Jeg jobber også med eksamensavvikling i Silurveien 2, tilrettelegging av eksamen og med TP Eksamen.

Administrative arbeidsområder

Opptak   Eksamen