English version
Martin Halvorsen

Martin Halvorsen

Kort om

Arbeidsfelt: Jeg er seksjonssjef for seksjon for opptak og vurdering i avdeling for utdanning.

Seksjonens ansvarsområde er:

- opptak til studier via Samordna opptak, opptak til master, videreutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) mm.

- administrasjon, planlegging og gjennomføring av skriftlig skoleeksamen, samt behandling av søknader om tilrettelegging av eksamen.

Administrative arbeidsområder

Eksamen   Opptaksveiledning   Opptak   Felles studentsystem FS